Account Manager (Sale)
เจ้าหน้าที่ขาย

รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการขายยางรถยนต์ หรือยางรถบรรทุก **สามารถปฏิบัติงานได้ทุกภูมิภาค**

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

  • มีประสบการณ์การขายยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

Initial Tyre & Accessory Company Limited

+66-3424-6688 (Auto)

+66 3424-6689

19/28 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

©2018 by Initial Tyre & Accessory Co., LTD