top of page
Account Manager (Sale)
เจ้าหน้าที่ขาย

รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการขายยางรถยนต์ หรือยางรถบรรทุก **สามารถปฏิบัติงานได้ทุกภูมิภาค**

Happy Businessman

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

  • มีประสบการณ์การขายยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

Moving Truck
bottom of page