แบบฟอร์มใบรับประกันออนไลน์

*ตัวอย่างการกรอก A123456

**จะมี Email ยืนยันการลงทะเบียนให้หลังจากใส่ Email

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
แนบรูปใบเสร็จ*
Max File Size 15MB

***กรุณาถ่ายภาพให้ชัดเจน

ใบเสร็จเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Max File Size 15MB

*โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงเท่านั้น มิฉะนั้นการรับประกันถือเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับ

Initial Tyre & Accessory Company Limited

+66-3424-6688 (Auto)

+66 3424-6689

19/28 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

©2018 by Initial Tyre & Accessory Co., LTD