top of page
Shipping Officer
เจ้าหน้าที่จัดส่ง

รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการขายยางรถบรรทุก​

Worker Lifting Cardboard Box

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office

Plywood
bottom of page