General Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงาน

 • จัดทำค่าจ้างพนักงานรายวัน

 • ตรวจสอบข้อมูล เช็คเวลาทำงาน โอที ดูเรื่องขาดลามาสาย 

 • รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ

 • รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่

 • รับผิดชอบเอกสารแรงงานต่างด้าว

 • รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง

 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านทรัพยากรบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง

 • หากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

Initial Tyre & Accessory Company Limited

+66-3424-6688 (Auto)

+66 3424-6689

19/28 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

©2018 by Initial Tyre & Accessory Co., LTD