Credit Officer
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

รายละเอียดงาน

 • ติดตามเอกสารและบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าระบบ

 • จัดเก็บเอกสารตามกฎหมาย 

 • ติดต่อ/ติดตามงานคดีที่ศาลและสถานีตำรวจ

 • นำฝากเช็คธนาคาร

 • ติดตามทวงถามหนี้เช็คคืน/หนี้ค้างชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

 • มีความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น หรือเคยผ่านงานด้านกฎหมาย

 • หากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

Initial Tyre & Accessory Company Limited

+66-3424-6688 (Auto)

+66 3424-6689

19/28 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

©2018 by Initial Tyre & Accessory Co., LTD